Petition Herkunftssprachenunterricht als versetzungsrelevantes Fach

Rheinland Pfalz / Saarland Öğretmenler Derneği  olarak başlattığımız ‘‘ Türkçe için bir imza da  siz  atın!‘‘  kampanyası , anadilimizin yok olma tehlikesiyle karşılaştığı süreçte verdiğimiz bir mücadeledir. Çocuklarımıza ,torunlarımıza sevgi sözcüklerini ,duygularımızı anadilimzle Türkçemizle dile getirmeli;bu güzelliği onlara da aktarabilmeliyiz. Bu bizlere düşen kutsal  görevlerden biridir.

Unutulmamalıdır ki ; anadilin önemi ,anasütünün önemi ve güzelliği ile eş değerdedir.

İşte bu nedenlerden dolayı Türkçe için atılan her imza; Gelecekte kendi dilimize , kültürümüze , benliğimize yabancı kalmamak içindir.

Türkçe için atılan her imza; Yüzyıllardan beri değişik coğrafyalarda köklü bir dil olarak yaşamış ve yaşamakta olan Türkçe’nin yaşadığımız ülkede kaybolmaması içindir.

Türkçe için atılan her imza; Dedeyle torunun sohbet edebilmesi içindir.

Türkçe için atılan her imza; Çocuklarımızın, gençlerimizin kendi dil zenginliğinden yararlanabilmeleri içindir.

Türkçe için atılan her imza; Birlik ve beraberliğimizin gücü içindir.

Türkçe için atılan her imza; Son yıllarda Türkçe’nin okullardan kaldırılması için yapılan uygulamalara ‘’dur ‘’ demek içindir.

Türkçe için atılan her imza; Türkçe’nin diğer diller kadar değerli olduğunun bilinmesi içindir.

Türkçe için atılan her imza; Türkçe dersinin okullarda seçmeli ders olarak okutulması içindir.

Türkçe için atılan her imza; Birlik ve beraberliğimizin gücü içindir.

Türkçe için atılan her imza; Gelecek kuşaklara duyduğumuz sorumluluk içindir.Bu sorumluluğu paylaşmak için bir imza da siz atın lütfen !